Nacházíte se na: Úvodní stránka > Školka

Školka Bambíno

Mateřská školka Bambíno na Vinohradech je zaměřena převážně na zdravý životní styl. V Bambínu klademe velký důraz i na angličtinu pod vedením rodilých mluvčích. Náš jedinečný vzdělávací program je zaměřen na děti od 2,5 let až do školního věku. Zaměstnáváme pouze profesionální pedagogy a další odborníky v oblastech dětské psychologie a logopedie.

V příjemném a velkorysém prostředí prvorepublikové vily jsme ve školce Bambíno připravili inspirativní interiéry, ve kterých se děti mohou cítit bezpečně a podněcují jejich přirozenou zvídavost.

Není naším cílem Vaše děti měnit. Přesně naopak, snažíme se, aby každé dítě zůstalo „své“ a naučilo se využívat svůj potenciál k vlastnímu rozvoji.

Pro děti se snažíme utvářet prostředí, ve kterém se cítí bezpečně a které v nich vyvolává přirozenou zvídavost se zájmem o vše, co ještě neznají. Pro každé dítě hledáme aktivity, ve kterých se dokážou samy realizovat. Ve všech těchto aktivitách se pak snažíme působit na jejich individualitu a vést je k vlastnímu rozvoji. Vždy vlastní přirozenou cestou i rychlostí.

Naším cílem je naučit děti samostatnosti už od útlého věku. Jde nám o to, aby se naučily samostatnosti, naučily se správné komunikaci a aby dokázaly vyjádřit svůj vlastní názor. Zkrátka se snažíme naučit děti základy toho, co budou potřebovat po celý zbytek života. Nechceme s nimi pouze teoretizovat, ale všechny věci – ať už jde o sport či vaření, si ve školce Bambíno naše děti vyzkouší i prakticky. Jde o to, aby co nejvíce věcí vnímaly všemi smysly a co nejvíce si z nich tak zapamatovaly.

Školka Bambíno je tu hlavně pro děti. A proto je záměrně zapojujeme do života jeslí a školky co nejvíce. Společně s nimi vytváříme a revidujeme pravidla, kterými se všichni v Bambínu řídí. Společně vytváříme program, který s dětmi do nejmenšího detailu naplňujeme, společně jesličky i školku hodnotíme a pokud je třeba, tak i celý program výuky upravujeme.

10x proč do Bambína

 • nejprostornější a nejnápaditější prostředí v Praze
 • empatický zdravotnický a pedagogický personál
 • skutečná školka akreditovaná Ministerstvem školství
 • angličtina s rodilým mluvčím v základní ceně
 • jedinečný a hravý školní vzdělávací program
 • vlastní tělocvična, keramická dílna i dětská kuchyně
 • velké hřiště na vlastní zahradě
 • flexibilní programy pro individuální potřeby rodičů
 • dveře (a náruč) otevřeny dětem již od šesti týdnů
 • ceny již od 4.300,-Kč měsíčně

Časté dotazy školky Bambíno

V kolika letech můžeme přihlásit naše dítě do Vaší školky?

Do naší školky přijímáme děti od 2,5 roku, mladší děti mohou chodit do našich jeslí.

Kdy je Vaše školka otevřená?

Program ve školce probíhá každý všední den od 7:30 do 18:00 po celý rok kromě státních svátků. V rámci našich dalších služeb poskytujeme i celodenní, noční a víkendové hlídání dětí, proto jsme schopni zajistit péči o Vaše dítě dle Vašich individuálních potřeb kdykoliv.

Jak často mohou chodit děti do školky?

Děti mohou navštěvovat náš celodenní program (od 7:30 do 18:00) nebo zkrácený program (od 7:30 do 15:00), zajišťujeme i dopolední či odpolední docházku dětí a to vždy od pondělí do pátku nebo ve dvoudenních a třídenních blocích. Vzhledem k celistvosti našeho programu je pro děti lepší, když se mohou účastnit celodenního nebo zkráceného programu celý týden, nicméně docházku Vašeho dítěte přizpůsobíme Vašim individuálním potřebám.

Jak jsou děti ve školce rozděleny do tříd?

V naší školce nedělíme děti do tříd dle jejich věku, rozdělujeme je do malých heterogenních skupin. Dělení do skupin je důležité pro snazší adaptaci dítěte v novém prostředí i Vás, abyste měli jednoho definovaného partnera (paní učitelku nebo pana učitele) pro konzultace rozvoje Vašeho dítěte. Nicméně v rámci naší základní filosofie nefungují skupiny dětí odděleně. Naopak, na mnohé aktivity se děti promíchávají, slučují a oddělují a vytváří tak nové skupiny, což dělá celý program nejen zajímavější, ale pomáhá nám to v rozvoji komunikačních dovedností jednotlivých dětí.

Zajistíte dopravu mého dítěte do školky a ze školky?

Ano, jsme schopni zajistit dopravu dětí. Náš minibus dopraví Vaše dítě do školky i ze školky z místa a v termínech, které společně domluvíme.

Zajišťujete ve školce hlídání dětí, které nechodí do Vaší školky pravidelně?

Ano, po předchozí domluvě jsme schopni zajistit hlídání Vašeho dítěte, ať naší školku navštěvuje nebo ne. V rámci hlídání jsme schopni zajistit téměř jakýkoliv termín, ať se jedná o pár hodin, celý den, noc, víkend nebo týden.

Jezdíte s dětmi do přírody?

S dětmi se vydáváme ven (na zahradu nebo do parku) každý den. Když nám vyloženě nepřeje počasí, vymýšlíme pro děti a s dětmi aktivity alespoň v naší tělocvičně. S dětmi podnikáme i výlety po Praze nebo vyjíždíme mimo Prahu, podívat se třeba na opravdovou farmu. Dvakrát do roka pořádáme třídenní školky v přírodě, jednu podzimní a jednu jarní.

Ve školce vyučujete angličtinu. Není pro dítě stresující učit se cizí jazyk, když ještě neovládá stoprocentně ani mateřský jazyk?

Není zcela na místě říct, že jazyky děti vyučujeme. Pro děti v předškolním věku je důležité si hrát, nejsou ještě ve věku, kdy by udržely dlouho pozornost, v klidu poseděly a soustředily se. S dětmi se s angličtinou hravou a nenásilnou formou seznamujeme. Je důležité, aby děti neměly pocit, že se něco učí, ale zároveň, aby pochopily, že jsou jiné jazyky a začaly je přirozeně a správně používat.

Vezmete do školky dítě, které nemluví česky?

Pokud Vaše dítě nemluví česky, není to problém. Do školky přijímáme i děti, jejichž mateřský jazyk není čeština. Máme u nás děti francouzské, anglické, italské, americké i ruské.

Můžu se svým dítětem ve školce zůstat nebo ho během dne navštívit?

Ano, se svým dítětem můžete ve školce být nebo ho kdykoliv během dne navštívit. Pokud chcete se svým dítětem ve školce trávit čas, je dobré zvážit, zda to nenaruší průběh aktivit, kterým se dítě věnuje, protože rozrušení Vašeho dítěte působí i na ostatní děti. Nicméně, ve školce s dítětem zůstat můžete, a to buď přímo uvnitř nebo venku při různých aktivitách nebo můžete posedět v našem bio-obchodě, kde se můžete připojit na internet, občerstvit se nebo si prostě vybrat něco z našeho sortimentu.

Budu dostávat výtvory svého dítěte domů?

Výtvory dětí vždy na čas zdobí interiér naší školky. Následně je všechny ukládáme do portfolií dětí, aby si je děti mohly kdykoliv znovu prohlédnout nebo je vylepšit a abyste je viděly i Vy. Pokud si budete chtít vzít jakýkoliv výtvor z portfolia dítěte domů, můžete. Výtvory Vašich dětí, u kterých je to možné, také skenujeme a ukládáme je na Váš rodičovský KIDS web, kde si je můžete prohlédnout nebo stáhnout.


Jak se dozvím, jak moje dítě ve školce prospívá?

Každý den se budete potkávat s paní učitelkou nebo panem učitelem, kteří Vám rádi zodpoví všechny Vaše dotazy, případně se i oni s Vámi v některých situacích poradí o Vašem dítěti. Dvakrát do roka od nás pak dostanete celkové hodnocení vývoje Vašeho dítěte za předešlý půlrok, a to formou konzultace, kde plánujeme i kooperaci naší školky s Vámi na další půlrok.

Může moje dítě jíst pouze bio stravu?

V rámci naší filozofie klademe důraz na ekologické chování a zdravý životní styl, a proto jsme se rozhodli nejen se s dětmi hodně pohybovat, ale také se zdravě stravovat. To znamená, že dětem zajišťujeme stravu v kvalitě BIO a to z cca 95%, zbytek jídelníčku tvoří sice zdravá, nicméně ne-zcela-bio strava, např. vybrané cereálie, pečivo apod.

Berete do školky děti se speciální dietou nebo zdravotním omezením?

V naší školce se Vám snažíme maximálně přizpůsobit. Po konzultaci s rodiči a lékařem přijímáme děti se speciálními dietami, s tím, že rodiče chápou, že od nich budeme v rámci péče o dietu a celkový zdravotní stav dítěte vyžadovat větší spolupráci než u rodičů dětí, které žádnou dietu či jiný zdravotní problém nemají.

Vzdělávací program školky Bambíno

Naším základním cílem není děti měnit, naopak chceme, aby každé dítě zůstalo ´své´, ale naučilo se využívat potenciál, který má, k vlastnímu rozvoji.

Vytváříme pro děti prostředí, ve kterém se mohou cítit bezpečně a které podněcuje jejich přirozenou zvídavost a zájem o vše, co ještě neznají. Hledáme pro ně podněty a aktivity, ve kterých se dokážou realizovat. Ve všech aktivitách se snažíme působit na individualitu dětí a vést je k tomu, že se s naší podporou každé dítě rozvine samo, vlastní přirozenou cestou a rychlostí.

Snažíme se děti naučit základy toho, co budou potřebovat celý život, ať už budou kdekoliv. Chceme, aby se děti naučily samostatnosti, aby uměly dobře komunikovat a vyjádřit svůj vlastní názor, ale dokázaly se domluvit i s člověkem, jehož názor je odlišný. Nechceme s dětmi o věcech teoretizovat, chceme, aby si co nejvíce věcí (od sportu, přes vaření, po péči o životní prostředí) vyzkoušely samy, prakticky, aby co nejvíce věcí vnímaly všemi smysly a co nejvíce si z nich tak zapamatovaly.

Bambíno je vytvořeno pro děti, záměrně tak děti do života jeslí a školky zapojujeme co nejvíce. Společně s dětmi proto vytváříme a revidujeme pravidla, kterými se všichni v Bambínu řídíme, dotváříme společně program, který s dětmi realizujeme, společně s dětmi naše jesle i školku hodnotíme a následně upravujeme.

Metodika naší práce je rozdělena do oblastí:

 • Já a praktický život
 • Já a jazyk
 • Já a čísla
 • Já, zdraví a svět
 • Já a moji přátelé

Reference

Our daughter Lucie was not even 2 years old when she started attending Bambino nursery in January 2013. As apparently every parents whose first child is about to face one of the first “challenges“ in their lives, my wife and I were more than nervous how this would work out. Of course, objectively speaking we could not really imagine a better environment for our little kid to prove she...

Lukáš and Ilona Nagyovi
rodiče Lucinky

Více referencí

KIDS web
Vstoupit

Novinky

16.5.2018

Workshop s Petrem Horáčkem

Jednoho krásného dne k nám zavítal pan Petr Horáček, aby nám představil svoji úžasnou práci ilustrátora a autora dětských knih. Na tabuli se nám začali objevovat medvědi, myšky, papuchalové i kocouři vyprávějící každý svůj příběh. Prostřednictvím...
11.5.2018

Naše workshopy v Bambínu

V jarních měsících se v Bambínu uskutečnilo pár workshopů. V březnu a dubnu jsme si užili jarní workshop . Společně s dětmi a rodiči jsme si ukázali ranní kruh , zazpívali naše oblíbené písničky česky i anglicky. Následovalo tvoření...