Nacházíte se na: Úvodní stránka > Náš tým

Náš tým

Jsme si vědomi toho, že kvalitní tým je pro vzdělávání a péči o nejmenší minimálně stejně důležitý jako prostředí a vzdělávací program. Své kolegy proto vybíráme maximálně pečlivě tak, aby měli vždy dostatečnou odbornou kvalifikaci, pracovní zkušenosti a hlavně spoustu energie, empatie a entuziazmu. Věříme, že je u nás ve vinohradském Bambínu cítit, že nás naše práce baví, je i naším koníčkem a součástí smyslu našich životů.
 

Lucie Pivoňková - ředitelka

Lucie žila po dokončení gymnázia 2 roky v Londýně, kde studovala angličtinu a pracovala jako au-pair. V roce 2006 úspěšně absolvovala magisterský program Univerzity v Pardubicích se zaměřením na Učitelství anglického jazyka. Za dobu studia získala množství zkušeností s výukou dětí předškolního a školního věku. Do roku 2008 sbírala zkušenosti v oblasti managementu a péče o klienty. Od roku 2008 se plně věnuje Bambínu, nově i projektu základní školy Square, která na Bambíno filosoficky navazuje.

Tomáš Trnka - spolumajitel

Než se začal věnovat předškolním dětem, pracoval Tomáš v oblasti developmentu jako manažer péče o klienty v rámci prodeje a správy, ale i v oblasti vedení projektů. Od roku 2005 figuroval ve vedení developerské skupiny, kde měl na starosti zejména PR a rozvoj lidských zdrojů. Od roku 2008 se Tomáš věnuje Bambínu, nově i projektu základní školy Square, která na Bambíno filozoficky navazuje.

Kristýna Trmalová - péče o klienty

Kristýna pracovala v Bambínu jako manažerka pobočky v Kunraticích, následně několik let jako naše HR manažerka. Podílela se na vytváření motivačního prostředí pro zaměstnance a pomáhala nám rozšiřovat tým o další Bambíní kolegy. Při práci dálkově vystudovala magisterský studijní program zaměřený na bezpečnostní management. Ve volném čase se věnuje kynologii, cestování, studiu jazyků a také mladšímu bratrovi. V současné době se Kristýna rozhodla svou práci zase trochu změnit, a tak jí můžete potkávat na vinohradské pobočce, kde se věnuje péči o klienty.

Tereza Reichmannová - péče o klienty

Tereza je původem z Karlových Varů, kde vystudovala Estetické gymnázium se zaměřením - hra na příčnou flétnu a zpěv. Své studium nakrátko přerušila, když odjela na pár měsíců do Velké Británie dělat au-pair a příležitostně servírku. Po návratu nevěděla, čím přesně se má v životě zabývat. Rozhodla se zůstat jak u gastronomie, tak i u práce s dětmi. Po střední škole navštěvovala několik měsíců nízkoprahový klub pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a zároveň započala studium oboru Hotelový management na Vysoké škole hotelové. Své dvě vášně - gastronomii a děti, propojila i v její bakalářské práci, kterou sepsala na téma Stravovací návyky dětí v mateřských školách.

J Margarito Terrones - učitel ve školce

Jei pochází z Lareda v Texasu, hraniční město ve Spojených státech amerických. Díky blízkosti Mexika se k angličtině a španělštině dostal již v útlém věku. Studoval v Jižní Americe, kde získal bakalářský titul ze Španělské literatury a certifikát TEFL v Austinu v Texasu. V roce 2013 se přestěhoval na Slovensko, kde pracoval jako učitel v mateřské škole. Tato zkušenost mu pomohla objevit jeho silné spojení s dětmi. Od července 2015 pracuje Jei v Bambínu, výuku dětí si moc užívá a rád se učí od svých kolegů.

Mariana Vrbíková - učitelka ve školce

Už během studií na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity bylo jasné, jakým se Mariana vydá směrem. Mariana po studiích pracovala v několika mateřských školách, kde nabyla více než sedmiletou odbornou praxi. Jezdívala také jako oddílová vedoucí na Divoký Tábor pod hnutím Brontosaurus. Na aktivity, ke kterým v rámci vzdělávání vede své žáky, navazuje i ve svém volném čase, neboť je nejraději když může výtvarně tvořit, hrát na hudební nástroje a učit se novým jazykům. Má ráda pohyb, společnost a zábavu. Proto bylo štěstím, když ji dynamika rodinného vývoje přivedla z rodného Brna do Prahy rovnou do Bambína, kde se ve shodě s její osobní filozofií spojuje profesionalita s kreativitou a také veselostí v přátelské atmosféře.

Maria Alexandra Martin - učitelka ve školce

Maria Alexandra Martin se narodila ve Venezuele, kde absolvovala bakalářské studium v oboru Marketing. Po ukončení jejích studií se přestěhovala do USA. Mária mluví plynně anglicky a španělsky. Její první zkušenost s dětmi byla v jeslích, do kterých sama jako malá docházela. Učila na Florida Virtual School v Melbourne. V roce 2014 se rozhodla i s rodinou přestěhovat do Prahy, kde je od roku 2017 členem našeho týmu. Maria pečuje v naší školce o bezpečné a pohodlné učební prostředí pro všechny naše děti. Je moc ráda, že je součástí velké rodiny Bambíno, kde se cítí jako doma.

Tereza Kotas - učitelka ve školce

Tereza pochází z Českého Těšína. V roce 2014 vystudovala speciální pedagogiku, obor logopedie-surdopedie. Dětem se začala věnovat již v době studia na gymnáziu, kdy odcestovala do Kanady pracovat jako vedoucí tábora. Později odjela na Ukrajinu učit děti angličtinu na letní školu. V USA působila v soukromé škole jako odborný dozor a vyučovala děti předškolního a mladšího školního věku anglickou gramatiku a matematiku. Zajímá se o bilingvální výchovu a její vliv na správný řečový vývoj - toto téma zpracovala a úspěšně obhájila i ve své závěrečné práci na Masarykově univerzitě. Absolvovala několik kurzů předškolní přípravy pro děti a správného řečového vývoje. Poslední čtyři roky pracovala v Brně v anglické mateřské škole Safirka. Z toho dva a půl roku jako anglicky mluvící učitelka. V současné době studuje navazující magisterské studium se zaměřením na předškolní pedagogiku a pedagogiku prvního stupně.

Simon Storey - učitel ve školce

Simon je původem z hrabství Northumberland, které je součástí Velké Británie. Studoval anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání na univerzitě Wolverhamptonu v Anglii, kde získal učitelský titul. Prošel si studiem i v Nizozemsku na univerzitě Hogeschool van Amsterdam. Později zde Simon vyučoval angličtinu na třech různých školách. Od roku 2013 Simon žije v ČR a od té doby vyučoval anglický jazyk již v několika mateřských školách. V Bambínu se Simon stará o naše nejstarší děti. Život v Bambínu si Simon užívá převážně z toho důvodu, že naše školka poskytuje dětem svobodný rozvoj a že je tu velmi přátelská atmosféra.

Renata Novoměstská - učitelka ve školce

Odmalička jsem si přála pracovat s dětmi, nejlépe ve školce. Přes mnoho odboček a zastávek na obou polokoulích jsem se vrátila do Prahy, kde jsem nakonec našla to, co jsem hledala v Bambínu. Díky mé znalosti vícero jazyků a managementu, uměleckému vzdělání a lásce k dětem se pro mě Bambíno stalo místem splněného snu, kde se můžu realizovat a růst, a učit tomu i druhé. Razím heslo: Hrejme si, život je přece naše hra.

Lenka Hovadová - učitelka v mini-školce

Lenka pochází z Ústí nad Orlicí. Po ukončení Střední školy sociální péče a služeb pokračovala ve studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci obor Pedagogika-veřejná správa. Jelikož ji již při studiu více oslovila pedagogická část, rozhodla se vycestovat do Velké Británie jako au-pair. V Birminghamu strávila 10 měsíců. Ve volném čase se jako členka Českého Červeného Kříže věnuje různým akcím zaměřených především na děti (letní tábor, karnevaly, výlety...).

Eva Latta - učitelka v mini-školce

Eva pochází ze Slovenska, kde vystudovala Střední zdravotnickou školu. Poté se přestěhovala do Prahy a začala pracovat v nemocnici Motol jako dětská sestra. Právě zde Eva objevila svou vášeň a lásku k dětem, proto odjela získávat zkušenosti do New Yorku jako au-pair, kde nakonec zůstala 16 let. Do Prahy jí přivedl stesk po domovu a my jsme rádi, že se Eva stala plnohodnotnou součástí našeho jesličkového týmu. Mezi Eviny koníčky patří cestování, fitness a rodina.

Lucie Holubová - učitelka v mini-školce

Lucka pochází z Jižních Čech a vystudovala bakalářský obor psychologie se zaměřením na vzdělání. Už během studií pracovala s dětmi jako chůva. Po škole se rozhodla skloubit lásku k dětem a k  cestování, tak odjela do Londýna pracovat jako au-pair. V Londýně strávila dva roky a definitivně si zde uvědomila, že děti jsou její životní vášní a rozhodla se jim věnovat na plno. Proto po návratu do České republiky nastoupila k nám do Bambína. Na dětech miluje jejich bezprostřednost a smích. Mezi její další koníčky patří umění a historie.

Mária Filipová - asistentka v jeslích

Mária pochází ze Slovenska. Po ukončení studia na Fakultě ekonomiky a manažmentu v Nitře odjela do Prahy, kde 5 let působila v nadnárodní společnosti v oboru telekomunikací.Touha po změně a cit k dětem ji přivedly k nám na Vinohrady. Nyní se v Bambínu stará o naše nejmladší děti v jesličkách. Zde s nejmenšími rozvíjí jejich smysl pro tvořivost a hravost, přičemž ji nejvíc fascinuje dětská spontánnost a čistá radost ze života.

Mariana Černá - učitelka v jeslích

Po skončení studií se Marjánka stala vedoucí kontaktního centra časopisu a asistentkou redakce. Narození synovce ji ovšem definitivně přesvědčilo, že ke spokojenému životu potřebuje být obklopena dětmi. V Austrálii, kam odcestovala, získala Diploma in Early Childhood Education and Care a pracovala v jesličkách a školce. Po návratu do Čech nadšeně doplnila jesličkový tým Bambína. Marjánka díky tříletému studiu gymnázia ve Francii mluví plynně francouzsky. Kromě klavíru hraje i na trubku v kapele a dechovém orchestru. V Bambínu se jí líbí možnost individuálního přístupu k dětem a inspirativní mezinárodní tým.

Alena Hauptmanová - speciální pedagožka a logopedka

Alena vystudovala speciální pedagogiku zaměřenou na poruchy učení a logopedii. Dlouhá léta se věnuje intenzivní práci s dětmi ať už s postižením či jakýmkoliv nadáním. Pracuje na osobním rozvoji dětí i dospělých v rámci volnočasových aktivit a speciálně pedagogického poradenství. V Bambínu pomáhá s komplexním rozvojem dětí a zavádění nových vzdělávacích metod do bambíního života. Má ráda divadlo a hudbu. Volný čas tráví na cestách nebo s příběhy všeho druhu.

Sylvie Stretti - poradce v oblasti psychosociální

Léta pracuje s dětmi v různých situacích, které se týkají psycho-sociální oblasti - vývojové, krizové, rodinné a terapeutické. Více jak deset let pracovala s dětmi v krizových situacích, spolupracovala na vzdělávání pro NNO, firmy i na UK. V Bambínu se podílí na tvorbě kurzů pro učitele, spolupracuje s nimi na řešení náročných situací, které dětský kolektiv zažívá. Pomáhá také hledat možnosti komunikace, když se děti nachází v náročném přechodovém vývojovém období. Proč zrovna Bambíno? Protože je to školka, kde se zajímají o dítě, které je bráno jako součást rodinného systému. Protože dítě je v Bambínu kamarád a protože jsou tady moc prima lidi.

Alena Walterová - hospodyně

Alena má s touto prací bohaté zkušenosti. Několik let pracovala v gastronomii a na obdobné pozici jako hospodyně a pomocnice u dětí. U nás v Bambínu připravuje zdravé svačinky pro mlsné jazýčky a stará se o čistotu v kuchyni. Velice ráda a moc dobře peče.

Jan Šimek - řidič

Honza má dvanáctiletou praxi v přepravě osob. Zajišťoval především dopravu zahraničních filmových štábů. Dva roky žil v Americe, kde pracoval v rodinné firmě v oboru stavebnictví. V Bambínu zajišťuje bezpečnou a bezproblémovou dopravu našich dětí do školky a ze školky. Protože je sám otcem, užívá si společnost dětí v autě.

Jan Trnka - správce budovy

Honzovou každodenní starostí je péče o budovy a zahrady Bambína. Pokud ho u nás potkáte, zřejmě zrovna ponese šroubovák nebo vrtačku. Dospěláci v Bambínu jsou rádi, že májí ve školce někoho tak šikovného a děti prostě milují pozorovat Honzu při práci a velmi často chtějí pomáhat.

Zuzana Sahligerová - manažerka vzdělávacích projektů

Zuzka je z učitelské rodiny a odmalička se věnuje angličtině. Proto není divu, že patří mezi její největší koníčky a vyzkoušela si ji již v mnoha různých podobách – od cestování, tlumočení a překládání přes učení až po řízení jazykové školy, kde zjistila, že jí moc baví i práce s dětmi. Po vystudování VŠE v Praze se nakrátko odstěhovala zpět na Slovensko a po návratu do Prahy posílila náš tým jako asistentka vedení.

Klára Uličná - externí pedagogický konzultant

Klára žila, po vystudování střední zdravotnické školy, téměř 2 roky ve Velké Británii, kde pracovala jako au-pair a jako asistentka pedagoga v mateřské škole. Po návratu domů absolvovala obor Učitelství anglického jazyka na Univerzitě Pardubice a následně doktorský studijní program Filologie, obor Didaktika konkrétního jazyka na Karlově Univerzitě. V současné době pracuje jako didaktik anglického jazyka v přípravném vzdělávání učitelů na Karlově univerzitě a spolupracuje s námi na projektu Bambíno.


Kariéra

Zaujalo vás Bambíno a máte zájem u nás pracovat? Kontaktujte nás na emailu
hr@skolka-bambino.cz!

Reference

Chceme moc poděkovat týmu Bambina, který nám pomohl v těžkých začátcích, kdy nejvíce obav mají rodiče, kdy 14 měsíční dítě si teprve zvyká na nový režim a není úplně klidné. Teď, když je Sofie v Bambínu spokojená a chodí tam ráda, velmi oceňujeme hodnoty, kterým se naše dítě v tomto prostředí učí. Jsme klidní, protože víme, že má a dostává vše, co potřebuje. Bambíno...

Vedrana a Michal Stříbrní
rodiče Sofie

Více referencí

KIDS web
Vstoupit

Novinky

7.3.2018

Rudolfinum

Dnes jsme se s kamarády předškoláky vydali na výlet do Galerie Rudolfina na program „Příběh uměleckého díla.“ Dozvěděli jsme se něco o bývalých i současných umělcích, vyzkoušeli jsme si jaké by to bylo být umělcem, kurátorem a také...
6.3.2018

Akordeonový workshop

Každý měsíc nám přijde do Bambína zahrát jiný hudební nástroj. Poslední den v březnu nám osmiletý Jonáš představil akordeon. Nejdřív názorně předvedl, že pokud netahá měchem, akordeon nehraje. Poté ukázal, jak hraje klaviatura a jak se...